!درس و فراتر از آن

جزوه های دانشگاه و جزوه پلاس و فراتر از آن

!درس و فراتر از آن

جزوه های دانشگاه و جزوه پلاس و فراتر از آن

فعلا که بازم تا آخر ترم دانشگاه مجازی شذ! با خودم گفتم چطور میتونیم کمکی کنیم به هم تا درس رو بهتر بفهمیم و "با هم " پیش بریم ...
به این نتیجه رسیدم که جزوه ی درس هایی که قرارهست به طور مجازی به ما گفته بشه رو در این جا برای افرادی که نمیتونن فیلم ها رو ببینن قرار بدم و در کنارش تلاشم رو بکنم که جزوه پلاس (!) هایی رو در مورد نرم افزار هایی که قرار بود در کلاس یاد بگیریم تهیه کنم و در این جا قرار بدم تا به نوبه خودم کمکی کرده باشم.